Realizacje – roboty ziemne

Home Realizacje – roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej

Wykonanie umocnienia skarp zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Odbudowa oczka wodnego

Zobacz więcej

Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Rożdżały”

Zobacz więcej

Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Księże Młyny”

Zobacz więcej

Przebudowa zbiornika małej retencji w Wróblowicach

Zobacz więcej

Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilkszyn

Zobacz więcej

Rekultywacja zbiornika retencyjnego w Wołominie

Zobacz więcej

Odbudowa budowli piętrzącej – drewnianej zastawki

Zobacz więcej

Odmulenie i umocnienie skarp stawu

Zobacz więcej

Budowa zastawki drewnianej o stałym piętrzeniu

Zobacz więcej

Odbudowa zbiornika małej retencji

Zobacz więcej