Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilkszyn

Home Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilkszyn

Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilkszyn

Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilkszyn

  • Termin realizacji:

    24.01.2019-06.06.2019

  • Miejsce realizacji:

    Wilkszyn, gm. Miękinia, woj, dolnośląskie

  • Zamawiający:

    Gmina Miękinia

Zakres i rodzaj robót:
• budowa ziemnego zbiornika retencyjno – wyrównawczego na wody opadowe (deszczowe i roztopowe),
• humusowanie skarp z ich jednoczesnym obsianiem mieszankami traw,
• plantowanie/wyrównanie terenu przylegającego oraz zasypanie lokalnych obniżeń terenowych w granicach działki,
• umocnienie skarp zbiornika pasem o szerokości 0,9m, płytami ażurowymi, wpartych na palisadzie z kołków drewnianych,
• wykonanie nowych budowli wodnych i komunikacyjnych w obrębie budowanego zbiornika i rowów do i odprowadzających wody ze zbiornika,
• renowacja i konserwacja koryt rowów, przystosowujących je do doprowadzania i odprowadzania wody ze zbiornika z ich jednoczesnym przystosowaniem do zwiększonego przepływu,
• wykonanie drenażu odwadniającego

Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej