Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Księże Młyny”

Home Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Księże Młyny”

Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Księże Młyny”

Budowa zbiornika przeciwpożarowego „Księże Młyny”

 • Termin realizacji:

  21.01.2019-16.09.2019

 • Miejsce realizacji:

  Księże Młyny, gm. Pęczniew, woj, łódzkie

 • Zamawiający:

  Nadleśnictwo Poddębice

W skład zbiornika wodnego wchodzą następujące elementy:

 • Czasza zbiornika wodnego o powierzchni całkowitej 0,27 ha (w liniach brzegu)
 • Stanowisko do czerpania wody do celów przeciwpożarowych o wydajności poniżej 50m3/h
 • Budowla piętrząca o wysokości piętrzenia poniżej 1 m – przepust z piętrzeniem typu PP-3/100; L=9,0 m.

 

W ramach przedmiotowej inwestycji, na istniejącym rowie przechodzącym przez tereny leśne, został przebudowany zbiornik wodny. Zbiornik został wykonany jako kopany o łagodnych nachyleniach skarp (1:2,5). Urobek z wykopu został częściowo rozplantowany na gruntach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, celem podniesienia i wyrównania terenu. Pozostała część wybranego gruntu została wykorzystana do zasypania lokalnych zagłębień. Zbiornik jest zasilany przepływającym przez niego rowem, a także wodami gruntowymi w okresach maksymalnego piętrzenia wód w zbiorniku Jeziorsko. Teren wokół zadania inwestycyjnego został pokryty humusem i obsiany mieszanką traw. Do budowy zbiornika i obiektów towarzyszących zostały użyte w większości materiały naturalnego pochodzenia (drewno, piasek, kamień itp.). Zbiornik pełni funkcję przeciwpożarową. W tym celu wykonano stanowisko do czerpania wody do tych celów oraz dojazd do tego zbiornika z istniejącej drogi leśnej.

Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej