Odbudowa zbiornika małej retencji

Home Odbudowa zbiornika małej retencji

Odbudowa zbiornika małej retencji

Odbudowa zbiornika małej retencji w Leśnictwie Sulistrowiczki

  • Termin realizacji:

    25.10.2019-23.03.2020

  • Miejsce realizacji:

    Będkowice, gmina Sobótka, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie

  • Zamawiający:

    Nadleśnictwo Miękinia

Przedmiotem inwestycji była odbudowa istniejącego urządzenia wodnego – śródleśnego zbiornika wodnego małej retencji wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi, do parametrów:
– powierzchnia całkowita zbiornika F = 0,205 ha
– pojemność zbiornika przy maksymalnym poziomie wody V = 3292 m3

Zakres inwestycji obejmował:
– wycinkę i karczowanie krzaków i pojedynczych drzew rosnących w czaszy (w dnie i na skarpach) zbiornika i grobli ziemnej,
– zdjęcie wierzchniej warstwy humusu,
– pogłębienie (odmulenie) dna zbiornika,
– rozbiórkę zniszczonego mnicha drewnianego i budowę nowego mnicha w miejscu starej budowli
– wykonanie przelewu awaryjnego /bezpieczeństwa/ powierzchniowego w grobli zbiornika wodnego,
– odtworzenie (podwyższenie i uformowanie) istniejącej grobli ziemnej,
– wykonanie odprowadzalnika (rowu otwartego) z przelewu awaryjnego wzdłuż odpowietrznej skarpy grobli do ujścia rowu R-E w rejonie wylotu mnicha,
– wykonanie bystrza kamiennego w dnie rowu R-E doprowadzającego wodę do zbiornika w cofce zbiornika,
– umocnienie dna i skarp rowu R-E na wylocie z budowli przelewowo – upustowej /mnicha/.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej