Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Home Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Remont budowli piętrzących wodę

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice, Nadleśnictwo Bełchatów

  • Termin realizacji:

    23.02.2015-24.04.2015

  • Miejsce realizacji:

    Justynów gmina Andrespol

  • Zamawiający:

    Gmina Andrespol

Przedmiotem zamówienia była budowa zbiornika wodnego o powierzchni 0,27 ha. Po wykopaniu i uformowaniu dna oraz skarp wykopu ułożono geomembranę typu PEHD gr. 1,5 mm na całej powierzchni zbiornika, wykonano podsypkę z pospółki a następnie ubezpieczono skarpy oraz dno płytami betonowymi ażurowymi. Zakres prac obejmował także wykonanie filtra odwrotnego żwirowego oraz odbudowę mnicha. Powyżej umocnień rozplantowano humus i obsiano trawą. Wschodni brzeg zbiornika został ukształtowany tak by umożliwić zwierzętom swobodny dostęp do wodopoju.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej