Rekultywacja kopalni piasku

Home Rekultywacja kopalni piasku

Rekultywacja kopalni piasku

Rekultywacja odkrywkowej kopalni piasku w Teodorach

  • Termin realizacji:

    01.08.2006-30.06.2008

  • Miejsce realizacji:

    Zakład Wapienno-Piaskowy „SILIKATY” S.A.

  • Zamawiający:

    Teodory gmina Łask

Rekultywacja techniczna wyrobiska znajdującego się na terenie odkrywkowej kopalni piasku polegała na wykonaniu robót ziemnych przygotowujących wyrobisko do rekultywacji w kierunku leśnym. Wykonano m.in. niwelację terenu, likwidację skarp, ukształtowanie terenu, zbiorniki wodne oraz rozścielono humus pod posadzenie drzew leśnych

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej