Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Home Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Remont budowli piętrzących wodę

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

  • Termin realizacji:

    23.02.2015-24.04.2015

  • Miejsce realizacji:

    Justynów gmina Andrespol

  • Zamawiający:

    Gmina Andrespol

Zakres wykonanych prac obejmował pogłębienie istniejącego stawu, naprawę skarp (nadanie im odpowiedniego nachylenia, umocnienie płytami typu JOMB oraz kiszką faszynową) a także montaż nowego mnicha. Powstały staw, o powierzchni 1,05 ha, będzie wykorzystywany do odwodnienia terenów przyległych, retencjonowania wody a po zarybieniu – do wędkarstwa.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej