Remont budowli piętrzących wodę

Home Remont budowli piętrzących wodę

Remont budowli piętrzących wodę

Remont budowli piętrzących wodę i upustowych w ramach zadania „Modernizacja obiektu stawowego”

  • Termin realizacji:

    23.02.2015-24.04.2015

  • Miejsce realizacji:

    Justynów gmina Andrespol

  • Zamawiający:

    Gmina Andrespol

Zakres prac obejmował w szczególności: rozebranie istniejących mnichów stalowych, mechaniczne zagęszczenie nasypów, wykonanie narzutu kamienia łamanego, umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną, wykonanie palisady z drewna twardego o śr. 10 cm wbitego na 1m, montaż nowych mnichów wraz z niezbędnym osprzętem, wykonanie pomostów z bali do obsługi budowli, obsianie skarp w ziemi urodzajnej.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej