Odbudowa budowli piętrzącej – drewnianej zastawki

Home Odbudowa budowli piętrzącej – drewnianej zastawki

Odbudowa budowli piętrzącej - drewnianej zastawki

Odbudowa drewnianej zastawki w Leśnictwie Mogilno

  • Termin realizacji:

    październik 2019

  • Miejsce realizacji:

    Mogilno Duże, Gmina Dobroń, Powiat Łask, Województwo łódzkie

  • Zamawiający:

    Nadleśnictwo Kolumna

Zakres  robót remontowo – konserwacyjnych  obejmował wymianę wszystkich elementów zastawek oraz wymianę istniejącego umocnienia na umocnienie narzutem kamiennym  w geokracie na geowłókninie. Rowy melioracyjne znajdujące się w obrębie budowli (powyżej i poniżej po 50m bieżących) zostały odmulone. Elementy zastawek wykonano w całości z drewna dębowego.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej