Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Home Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Remont budowli piętrzących wodę

Odbudowa czterech stawów parkowych wraz z budową czterech mnichów piętrząco – upustowych oraz wykonaniem i posadowieniem mostka, na terenie zabytkowego parku.

 • Termin realizacji:

  23.02.2015-24.04.2015

 • Miejsce realizacji:

  Justynów gmina Andrespol

 • Zamawiający:

  Gmina Andrespol

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

 • odmulenie warstwą ca 20 cm dna istniejących stawów z wywozem namułow;
 • ponowne wyprofilowanie skarp stawów do nachylenie 1:1,5;
 • wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy stawów kołkami i kiszką faszynową fi 20 cm;
 • ubezpieczenie skarp stawów darniną na siatce stalowej;
 • humusowanie skarp stawów i obsiew mieszanką traw powyżej darniny;
 • budowa czterech nowych mnichów piętrząco – upustowych (w tym wykonanie i posadowienie);
 • dokonanie obsiewu mieszanką traw gazonowych w rejonie prowadzonych prac;
 • wykonanie i posadowienie mostka;
 • pielęgnację ręczną zasianej trawy i darniny do pełnego ukorzenienia,
Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej