Odbudowa oczka wodnego

Home Odbudowa oczka wodnego

Remont budowli piętrzących wodę

Zagospodarowanie Centrum Wsi Wierzchowiny” Etap I Oczko wodne, ciek wodny.

  • Termin realizacji:

    23.02.2015-24.04.2015

  • Miejsce realizacji:

    Justynów gmina Andrespol

  • Zamawiający:

    Gmina Andrespol

Zadanie polegało na odpowiednim przygotowaniu terenu umożliwiającym odmulenie istniejącego oczka a następnie na usunięciu nagromadzonego namułu oraz wyprofilowaniu dna i skarp zbiornika. Skarpy umocniono stosując geowłókninę oraz geokratę. Wykonano także przepust na cieku dopływającym do zbiornika.

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej