Prace retencyjne na terenach leśnych

Home Prace retencyjne na terenach leśnych

Prace retencyjne na terenach leśnych

Budowa obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów w ramach projektu:

Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

  • Termin realizacji:

    09.09.2013-30.12.2013

  • Miejsce realizacji:

    Nadleśnictwo Celestynów, Obręb Kotwica

  • Zamawiający:

    Nadlesnictwo Celestynów

Wykonane roboty budowlane polegały na budowie 11 zastawek na rowach leśnych, 3 zbiorników retencyjnych oraz 3 przepustów związanych z realizacją małej retencji na terenie leśnym na poziomie lokalnym w celu spowolnienia odpływu wody ze zlewni oraz zwiększanie zasobów wód powierzchniowych, glebowych i podziemnych.

Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej