Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Home Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zagospodarowanie działek nr 731/2 I NR 732/2 w miejscowości Kluki

  • Termin realizacji:

    14.03.2012-10.05.2012

  • Miejsce realizacji:

    Kluki

  • Zamawiający:

    Gmina Kluki

Zakres wykonanych prac obejmował odmulenie i oczyszczenie dna obu zbiorników, wykonanie podsypki piaskowo-żwirowej, wymianę skarpowych płyt betonowych na płyty betonowe ażurowe oraz geokratę, formowaniu skarp gruntowych i poboczy wraz z obsianiem trawą 

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej