Wykonanie umocnienia skarp zbiorników wodnych

Home Wykonanie umocnienia skarp zbiorników wodnych

Rekultywacja kopalni piasku

Wykonanie umocnienia skarp dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się na działce nr 93/5 w obrębie Nieszczyce

  • Termin realizacji:

    01.08.2006-30.06.2008

  • Miejsce realizacji:

    Zakład Wapienno-Piaskowy „SILIKATY” S.A.

  • Zamawiający:

    Teodory gmina Łask

Przedmiotem zamówienia było wykonanie umocnienia skarp dwóch zbiorników wodnych znajdujących się na działce nr 93/5 w obrębie Nieszczyce, Gminie Rudna, w ramach zadania pn.: „Prace konserwacyjne zbiorników wodnych, w tym umocnienie skarp zbiorników wodnych w obrębie Nieszczyce”. Wykonane prace polegały na: wykonaniu reprofilacji skarp, ułożeniu geowłókniny separacyjnej, zabezpieczeniu skarp w postaci materacy gabionowych, wykonanie kotew gruntowych typu DUCKBILL

Pozostałe realizacje z

Roboty ziemne

Rekultywacja kopalni piasku

Zobacz więcej

Oczyszczenie dna zbiorników wodnych

Zobacz więcej

Prace retencyjne na terenach leśnych

Zobacz więcej

Budowa i przebudowa zbiorników małej retencji

Zobacz więcej

Remont budowli piętrzących wodę

Zobacz więcej

Budowa zbiornika wodnego w leśnictwie Pytowice

Zobacz więcej

Odbudowa czterech stawów parkowych w Brzozie

Zobacz więcej

Odbudowa stawu w miejscowości Malanów

Zobacz więcej