Rewitalizacja zbiornika wodnego

Home Rewitalizacja zbiornika wodnego

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Lisowie

  • Termin realizacji:

    12.08.2014-24.10.2014

  • Miejsce realizacji:

    Lisów gmina Morawica

  • Zamawiający:

    Urząd Gminy w Morawicy

W ramach zadania dokonano rewitalizacji czaszy zbiornika w jego dolnej części poprzez odmulenie dna i ukształtowanie skarp a także odtworzono ziemno-kamienną groblę piętrzącą wodę z naturalnego cieku oraz wody opadowe. Po ukształtowaniu, skarpy ustabilizowano faszyną. Na jednej ze skarp wykonano dwa ciągi schodów terenowych kamiennych połączonych ścieżką spacerową. W strefie przydrożnej, nad przepustem, wykonano pomost z belek i dyli drewnianych na konstrukcji nośnej murowanej i betonowej, wraz z balustradą. Skarpy wzmocniono gabionami kamiennymi w siatkach stalowych. Dopełnieniem zrewitalizowanej przestrzeni było wykonanie nasadzeń oraz montaż małej architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery).

Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej