Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Home Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Byczki poprzez przebudowę stawu, utwardzenie i ogrodzenie terenu, dokonanie nasadzeń zielni i montaż małej architektury

  • Termin realizacji:

    02.06.2015-25.06.2015

  • Miejsce realizacji:

    Byczki gmina Godzianów

  • Zamawiający:

    Urząd Gminy Godzianów

Realizacja zadania polegała na przebudowie istniejącego stawu, utwardzeniu terenu kostką brukową, ogrodzeniu panelami systemowymi, założeniu trawników, wykonaniu nasadzeń zieleni oraz budowie drewnianej altany wraz z montażem małej architektury (ławki, kosze, stojak na rowery). Zakres przebudowy stawu obejmował: mechaniczne odmulenie, plantowanie urobku, ułożenie geowłókniny na skarpach, umocnienie skarp płytami ażurowymi na podsypce z piasku, wykonanie pojedynczych opasek z kiszek faszynowych oraz wykonanie mnicha. Odmulono fragment rowu a także wykonano nową zastawkę.

Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej