Zagospodarowanie terenu przy stawie

Home Zagospodarowanie terenu przy stawie

Renowacja stawu Łódź

Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Kuczki

 • Termin realizacji:

  04.05.2016-22.06.2016

 • Miejsce realizacji:

  Łódź, Park im. S. Żeromskiego

 • Zamawiający:

  Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

Zakres prac obejmował:

 • zagospodarowanie terenu działki 886/1 poprzez usunięcie zakrzaczeń wierzby białej porastającej brzeg oraz wykoszenie pozostałej roślinności i oczyszczenie terenu;
 • odmulenie i pogłębienie dna stawu w części przybrzeżnej do rzędnej 99,45 m n.p.m. z odłożeniem urobku na brzegu do odsączenia;
 • odmulenie i wyprofilowanie skarp;
 • wyprofilowanie brzegu oraz obsiew skarpy mieszanką traw nad zwierciadłem wody;
 • formowanie i dogęszczenie korony skarpy oraz profilowanie terenu pod budowę chodnika;
 • budowę wokół stawu chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej o długości 191,0 m, szerokości 1,50 m wraz z placykami pod ławki i kosze o powierzchni 1,0 x 3,0 m, a także budowę dwóch łączników z drogą gminną o długości 7,50 m każdy z nich;
 • budowę altany drewnianej o wymiarach 4,0 x 4,0 m;
 • budowę niskoburtowego pomostu pływającego o długości całkowitej nieprzekraczającej 25 m kotwiczonego do brzegu i dna za pomocą żerdzi kotwiących;
 • montaż małej architektury w postaci lamp solarnych 3 szt., ławek parkowych 3 szt. oraz koszy 3 szt;
 • wyrównanie terenu wokół stawu oraz plantowanie ziemią urodzajną i obsiew mieszanką traw;
 • wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej.
Pozostałe realizacje z

Zagospodarowania przestrzeni publicznej

Budowa zbiornika wodnego, altany i pomostu

Zobacz więcej

Rewitalizacja zbiornika wodnego

Zobacz więcej

Przebudowa stawu i terenu wokół niego

Zobacz więcej

Renowacja stawu Łódź

Zobacz więcej

Boisko do siatkówki

Zobacz więcej

Altana z paleniskiem

Zobacz więcej

Oczyszczenie i odmulenie stawu

Zobacz więcej

Budowa pomostu

Zobacz więcej